LANG

LANG

Cijene prevoditeljskih usluga /nagrade

za rad sudskog tumača

Pisani prijevodi

Osnovna cijena ovjerenog pismenog prijevoda iznosi 26,00 €/normirana kartica.

Naručitelj dobiva 1 primjerak prevedenog teksta.

Svaki daljnji primjerak s originalnim otiskom pečata se plaća ovisno o broju stranica.

Preslike se plaćaju 30% cijene

Materijalni trošak

Poštom: stvarni trošak ovisno o načinu slanja pošiljke (obično, preporučeno, prioritetno)

Obračun pisanih prijevoda

  • 1 normirana kartica = 1500 znakova s razmacima (50 znakova x 30 redaka), zaokružuje se
  • dnevna norma = 4-6 normiranih kartica za svaki pojedinačni prijevod
  • najmanja obračunska jedinica je 1 normirana kartica
  • svaka stavka (brojka, interpunkcija, formula, znakovi itd.) ulazi u obračun

Usmeni prijevodi za svaki pojedinačni posao (bez ovjere) se računa po započetom satu, ovisno o vrsti prijevoda, zahtjevnosti posla i prethodnoj pripremi

Obračun usmenih prijevoda

  • radni dan traje 4 sata, i naplaćuje se kao puni radni dan
  • kod razgovora u mjestu stanovanja prevoditelja, zaračunava se pola sata za dolazak i pola sata za odlazak, i taj se sat računa kao sat prevođenja
  • kod razgovora izvan mjesta stanovanja prevoditelja, računa se stvarno vrijeme utrošeno za putovanje, i cijena tog vremena obračunava se kao i sat usmenog prevođenja
  • dolazi li prevoditelj vlastitim vozilom i vraća se na isti način, sastavlja se poseban obračun za troškove prijevoza
  • prevoditelju se plaća i u slučaju kada posao nije mogao obaviti ne svojom krivicom (nedolazak sugovornika, nestanak struje, i sl.)

Usmeni prijevodi

SPECIJALIZACIJE

SPECIJALIZACIJE

Pravna dokumentacija

Osobna dokumentacija

Tehnička dokumentacija

Turizam i ugostiteljstvo