LANG

LANG

Lektura

Kada govorimo o lekturi, zapravo mislimo na više radnji koje je biti potrebno obaviti kako bi se tekst jezično i stilski uredio i uskladio.

Lektura

obuhvaća pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje izvornog, autorskog teksta, kao i prilagođavanje teksta duhu jezika na kojem je tekst napisan. 

Lektura se odnosi na ispravke u odabiru riječi, na poboljšanje stila, jasnoće i čitljivosti teksta.

Redaktura

obuhvaća ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, dotjerivanje stila kao i ispravnosti navoda u tekstu.

Korektura

obuhvaća ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, dotjerivanje stila kao i ispravnosti navoda u tekstu.