LANG

LANG

Usmeno prevođenje

chat yellow@3x 8

Kad govorimo o prijevodu i prevođenju, obično podrazumijevamo pisano prevođenje teksta. 

No, osim pisanog, postoji i usmeno prevođenje, odnosno prevođenje izgovorene ili napisane riječi s jednog jezika na drugi.

Konsekutivno ili simultano prevođenje sa jednog jezika na drugi

Kod simultanog prevođenja se razgovor prevodi sa jednog jezika na drugi u isto vrijeme kada se i odvija, a kod konsekutivnog prevođenja govornik izriče dio teksta, a prevoditelj ga potom prevodi na ciljani jezik.

Simultano prevođenje

je vrsta usmenog prevođenja koja se obično koristi na skupštinama i međunarodnim sastancima kako bi se ljudima koji govore različite jezike omogućilo da sudjeluju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svatko na svom jeziku.

Prevoditelji su smješteni u posebne kabine i koriste posebnu opremu te istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod. To zahtijeva izuzetno veliku koncentraciju, znanje i vještinu stoga se radi u parovima koji se obično periodično izmjenjuju.

Konsekutivno prevođenje

je vrsta usmenog prevođenja koje se obično obavlja na skupovima manjeg broja ljudi kao što su npr. poslovni sastanci, sastanci kod javnog bilježnika, odvjetnika, sudske rasprave, obavijesni razgovori u policijskoj stanici, skupštine i nadzorni odbori trgovačkih društava, vjenčanja u prisustvu matičara itd.

Konsekutivno prevođenje se obavlja na način da da govornik izgovori dio teksta i napravi stanku za vrijeme koje prevoditelj prevodi izrečeni tekst na ciljani jezik.